PAPIER PLASTY SKLO KOVY KOMPOZ. OBALY

20 01 01 20 01 39 20 01 02 20 01 40 15 01 05
Obec kg kg kg kg kg
1. BOHUNICE 800 1020 1380 160 30
2. BORY 1660 2580 2950 250 95
3. BRHLOVCE 1640 2480 2880 240 90
4. ČAJKOV 7180 12640 9490 750 355
5. DEKÝŠ 1220 1530 2260 230 55
6. DEVIČANY 2120 3180 3810 260 100
7. DOMADICE 1500 2100 2450 270 70
8. DRŽENICE 2120 3270 3680 340 100
9. HRONSKÉ KĽAČANY 11130 18036 13190 1090 515
10. JABLOŇOVCE 1340 1740 2160 160 50
11. MALÉ KOZMÁLOVCE 2170 3770 3960 360 100
12. NOVÁ DEDINA 9900 19370 14170 1160 535
13. PEČENICE 730 960 1190 130 20
14. PODLUŽANY 4880 7310 7050 530 180
15. PUKANEC 9150 14640 10720 1090 650
16. RYBNÍK 9350 16040 12840 990 490
17. SANTOVKA 4770 8800 7390 510 160
18. ŠTIAVNICKÉ BANE 3280 7650 7620 470 200
19. UHLISKÁ 1190 1530 2110 120 45
20. VEĽKÉ KOZMÁLOVCE 4180 8300 6990 790 140
21. VEĽKÝ ĎUR 5200 16380 11970 890 485
22. VYSOKÁ 870 1100 1410 120 35
23. ŽEMBEROVCE 6600 15680 11620 1050 440

92980 170106 143290 11960 0
iné-z územia obcí: HMB, predajne 51770 9395 8670 0 0
Spolu: 144750 179501 151960 11960 4940

Odovzdané separáty v roku 2014

Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com