Uznesenia Správnej rady Združenia obcí pre separovaný zber „TATIAR“ Pukanec
Uznesenie č.1 / 2018
Uznesenie č.2 / 2018
Uznesenie č.3 / 2018
Uznesenie č.4 / 2018
Uznesenie č.5 / 2018
Uznesenie č.6 / 2018
Uznesenie č.7 / 2018
Uznesenie č.8 / 2018
List Správnej rade 24. 10. 2018
Opatrenia na zníženie počtu zamestnancov združenia
Finančno – ekonomická analýza Tatiar
Copyright © 2021  · Ján Čalovka  · E-mail: jcalovka@gmail.com